KLP Kommunekonferansen 2018 –
Grenseløse kommuner

Kommunekonferansen 2018

 

Mange av kommunenes oppgaver og utfordringer kan løses best i fellesskap. Store satsinger og kompetansebygging krever nye former for samarbeid, på tvers av kommunegrensene og i dialog med næringslivet. Hvordan innretter kommunene seg for å løse nye utfordringer på en smartere måte når det gjelder skole, infrastruktur, helse og teknologiske nyvinninger? Hvordan skape god grobunn for gründere? Bør morgendagens kommuner tenke grenseløst i en ny forstand?

På neste års KLP Kommunekonferanse vil du møte kommuner som deler sine erfaringer om samarbeid. Vi kan i tillegg love en god blanding av spennende foredragsholdere fra inn- og utland, nye statsråder og eksperter innen den nye økonomien.

Svein Tore Bergestuen er konferansier. Vi er svært glade for å ha Marit Larsen med oss som musikalsk innslag under festmiddagen. For å gjøre det mest mulig aktuelt kommer foredragsholderne på plass etter hvert. 

Det er lurt å være tidlig ute: 98 prosent av de som evaluerte KLP Kommunekonferansen i 2017 har svart at de vil delta neste år.

KLP Kommune-
konferansen 2018

Når: 8.- 9. mars 2018

Hvor: Trondheim, hotell Scandic Nidelven

Pris: Kroner 3300 

Se film fra 2017: